Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής

Ενημερώθηκα για τους όρους συμμετοχής και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα *υποχρεωτικό πεδίο
Ενημερώθηκα για την Πολιτική Απορρήτου *υποχρεωτικό πεδίο

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ

ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλώ να επιλέξετε:

Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα μέσω POS, επιτόπου, πριν την έναρξη δράσεων (η εταιρεία διαθέτει Mobile POS)

Η συμμετοχή σας επιβεβαιώνεται μόνον μετά την πληρωμή αυτής!
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!